W dniu 04.05.2024 (sobota) laboratorium nieczynne.

Laboratoryjne badania nerek. charakterystyka

badanie moczu

 

Profilaktyczne i diagnostyczne badania nerek obejmują podstawową lub rozszerzoną analizę próbki moczu. Dzięki diagnostyce laboratoryjnej możliwe jest szybkie wykrycie wielu nieprawidłowości, które mają wpływ na zmianę funkcjonowania narządów układu moczowego, a także innych narządów ludzkiego organizmu m.in. trzustki i wątroby. Wyjaśniamy, jakie badania laboratoryjne wykonuje się w przypadku podejrzenia chorób nerek oraz profilaktycznych badań tego narządu.

BADANIE PRACY NEREK DZIĘKI ANALIZIE PRÓBKI MOCZU​

Badania laboratoryjne pozwalają wstępnie ocenić stan zdrowia oraz są jednym ze sposobów na wykrycie wielu schorzeń. Dzięki ich systematycznemu wykonywaniu można wykryć ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu oraz wdrożyć odpowiednie leczenie. Najczęściej wykonywane badania laboratoryjne na etapie profilaktyki większości schorzeń oraz ich diagnostyki to badania próbki moczu i morfologia krwi.

BADANIA LABORATORYJNE W PROFILAKTYCE CHORÓB NEREK

​W przypadku profilaktyki schorzeń nerek stosuje się badania przesiewowe. Należy do nich badanie ogólne moczu, które powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w roku. Badanie ogólne moczu pozwala wstępnie ocenić zdrowie nerek i jest wykonywane z moczu porannego, który należy pobrać ze środkowego strumienia. Badanie ogólne moczu jest wstępem do poszerzonej diagnostyki laboratoryjnej, gdy zostaną wykryte ewentualne nieprawidłowości.

 

​SPECJALISTYCZNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE MOCZ

W celu wnikliwej oceny funkcjonowania nerek oraz innych narządów układu moczowego stosowana jest poszerzona diagnostyka laboratoryjna. Znajduje ona zastosowanie w przypadku szukania przyczyny dolegliwości zdrowotnych oraz monitorowania postępów w leczeniu chorób nerek. Do laboratoryjnych badań diagnostycznych nerek zaliczamy m.in.:

  • posiew moczu (pozwala wykryć drobnoustroje odpowiedzialne za infekcję nerek lub innych narządów układu moczowego),
  • stężenie mocznika i kreatyniny (pozwala sprawdzić funkcje wydalnicze nerek),
  • oznaczenie poziomu jonów fosforu, wapnia, chlorków, potasu, sodu (pozwala ocenić funkcje czynnościowe nerek),
  • stężenie albuminy i kreatyniny w moczu (służy ocenie bariery filtracyjnej nerek).

Badania laboratoryjne moczu wykonywane są zarówno z próbki porannego moczu, jak i moczu przygodnego oraz moczu zbieranego przez 12 lub 24 godziny. Uzupełnieniem diagnostyki schorzeń nerek na podstawie wyników badań laboratoryjnych moczu są badania laboratoryjne krwi.