Materiał pobieramy poniedziałek-piątek w godzinach 7-13.    W LIPCU i SIERPNIU laboratorium w soboty NIECZYNNE.

Autoimmunodiagnostyka

Badanie

Czas oczekiwania (dni)

Cena (zł)

IF Test Combi (ANA 1, AMA, ASMA, LKM)

7-14

80,00

IgG 4 podklasa

14-21

140,00

LGI1 (VGKC)

14-21

120,00

Myasthenia gravis – diagnostyka laboratoryjna -

 p/c p/receptorom acetylocholiny, p/c p/kinazie tyrozynowej (MuSK), p/c p/tytynie

14-21

 

340,00

Panel wątrobowy specjalistyczny – podstawowy met. EUROLINE (LKM-1, SLA/LP, AMA-M2, LC-1)

14

110,00

Panel wątrobowy specjalistyczny - poszerzony met. EUROLINE (AMA-M2, AMA -3E, SP-100, PML, GP-210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52)

14

 

140,00

P/c  anty-NMDA

14-21

220,00

P/c  anty-TITIN 

14-21

205,00

P/c  antykardiolipinowe IgG met. ELISA

2

50,00

P/c  antykardiolipinowe IgM met. ELISA

2

50,00

P/c  p/akwaporynie  4    (AQP4)

21

180,00

P/c  p/amfifizynie AMPHI

14-21

180,00

P/c  p/analogowi gliadyny IgA met. IF

 (anty-GAF-(3x) IgA )

7-14

80,00

P/c  p/analogowi gliadyny IgG met. IF                (anty-GAF-(3x) IgG )

7-14

80,00

P/c  p/antygenom cytoplazmy neutrofilów met. IF

ANCA (pANCA,cANCA)

7-14

70,00

P/c  p/antygenom jajnika 

21-30

155,00

P/c  p/antygenom neuronalnym met. IFT 

[Ri (ANNA-2), Yo (PCA-1), Hu (ANNA-1), Ma2/Ta (PNMA-2), Ma1 (PNMA-1), CV2 (CRMP-5), Amfifizyna, PCA-2, Tr, SOX1 (AGNA)]

14-21

 

130,00

P/c  p/antygenom neuronalnym met. Line Blot

 [Amfifizyna, CV2 (CRMP-5), Ma2/Ta (PNMA-2), Ri (ANNA-2), Yo (PCA-1), Hu (ANNA-1), Rekoweryna, SOX1 (AGNA), Tytyna]

14-21

 

160,00

P/c  p/antygenom neutrofilów okołojądrowe    met. IF  pANCA

7-14

60,00

P/c  p/antygenom neutrofilów cytoplazmatyczne met. IF  cANCA

7-14

60,00

P/c  p/antygenom łożyska 

14-21

100,00

P/c  p/antygenom mikrosomalnym wątroby met. IF

LKM p/ciała

7-14

40,00

P/c  p/beta-2-glikoproteinie IgM

14-21

55,00

P/c  p/beta-2-glikoproteinie IgG

14-21

55,00

P/c  p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych met. IF   GBM p/ciała

7-14

105,00

P/c  p/cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi

anty-CCP

1

60,00

P/c  p/czynnikowi wewnętrznemu Castle'a met. IF 

7-14

80,00

P/c  p/dekarboksylazie glutaminianowej met. IF

GADA, anty-GAD

14-21

80,00

P/c  p/dwuniciowemu DNA met. IF dsDNA

7-14

40,00

P/c  p/endomysium (EmA) IgA met. IF  EmA IgA

7-14

80,00

P/c  p/endomysium (EmA) IgG met. IF  EmA IgG 

7-14

65,00

P/c  p/endomysium (EmA) i gliadynie (AGA) IgA met. IF EmA + AGA IgA

7-14

100,00

P/c  p/endomysium (EmA) i gliadynie (AGA) IgG met. IF EmA + AGA IgG

7-14

100,00

P/c  p/fosfatazie  tyrozynowej IA2 

14

110,00

P/c  p/glikoproteinom związanym z mieliną met. IFT  anty-MAG

14

140,00

P/c  p/jądrowe – test przesiewowy ANA screen

2

40,00

P/c  p/jądrowe met. IF – test przesiewowy ANA 1

7

50,00

P/c  p/jądrowe met. IF – oznaczenie miana ANA 2

7-14

98,00

P/c  p/jądrowe – ANA Profil 3

7-14

120,00

 P/c  p/kanalikom żółciowym 

14-21

40,00

P/c  p/kinazie tyrozynowej (MuSK) 

14-21

210,00

P/c  p/komórkom kubkowym jelita i komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki (ASCA, ANCA) 

14-21

120,00

P/c  p/komórkom Leydiga jąder 

14-21

90,00

P/c  p/komórkom okładzinowym żołądka met. IF

APCA

7-14

45,00

P/c  p/komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki 

14-21

70,00

P/c  p/korze nadnerczy met. IF

7-14

100,00

P/c  p/mięśniom gładkim met. IF ASMA

7-14

40,00

P/c p/mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IF

14

100,00

P/c  p/mitochondrialne met. IF   AMA

7-14

70,00

P/c  p/pemphigus (Pf, Pv) met. IF (pęcherzyca)

14

95,00

P/c  p/plemnikom met. IF

14

70,00

P/c  p/receptorom acetylocholiny Ab -AChR

14

110,00

P/c  p/receptorom TSH   TSI

1

60,00

P/c  p/Saccharomyces cerevisiae  ASCA

14-21

50,00

P/c  p/transglutaminazie tkankowej IgA met. ELISA

tTG A (IgA)

7-14

55,00

P/c  p/transglutaminazie tkankowej IgG met. ELISA

tTG G (IgG)

7-14

55,00

P/c  p/przytarczycowe

14

100,00

P/c  p/komórkom wyspowym trzustki met. IF

ICA p/ciała

14-21

80,00

SLE – lateks

1

20,00

Zespół miasteniczny Lamberta-Eatona

[p/c p/jądrze komórek glejowych SOX1 (AGNA)] 

14-21

130,00

Zespół sztywnego człowieka

[p/c p/amfifizynie, p/c p/dekarboksylazie glutaminianowej (GAD)]

14-21

160,00